Volkswagengruppens laddnings- och energienhet Elli planerar att bygga storskaliga stationära energilagringssystem för att samla in och distribuera el från förnybara kraftkällor i Europa. Redan nästa år kan en första batteripark vara i drift i norra Tyskland. Det med en överföringskapacitet ...