Elbilen kommer i framtiden diktera hur vi samlar verksamheter och men också påverka våra beteendemönster. Behovet av att ladda bilar kommer att växa och det är inte ett behov som dagens bensinstationer kan tillgodose. Det skulle bli tråkigt att hänga ...