Genom att samla in data från BilSweden av alla registreringar av elbilar i Sverige, månad för månad sedan januari 2016 kan vi visa utvecklingen som en rörlig grafik. Grafen ser du direkt nedanför: Om du vill börja om uppspelningen på ...