Från och med nu och fram till 2050 kommer efterfrågan på bilar och andra typer av transporter att växa snabbt på marknader med tillväxtekonomier. Bland annat pekas flera länder i regioner som Afrika, Latinamerika och Sydostasien ut. Därför är det ...