Lågprismärket Dacia har både varit snabba och återhållsamma när det kommit till elbilar. 2021 lanserade man Dacia Spring som blev Europas billigaste elbil och har varit den bästsäljande elbilen i flera länder i södra Europa. Trots att man som märke ...

Dacia ska fortsätta vara ett lågpris-märke och det även när man skiftar om till elbilar. Av den anledningen kommer märkets omställning till eldrift ta tid. Sedan tidigare har man lanserat Dacia Spring på flera marknader i främst södra Europa där ...