Igår skrev vi om att Energimyndigheten tar över registreringen av laddstationer i Sverige. Myndigheten får ansvar för att den samlade informationen om laddpunkter är korrekt och uppdaterad. Det ska i sin tur ge bättre underlag till kart- och navigeringstjänster för ...