I Australien finns en särskild form av medlemsägda bilklubbar, kallade ”mobility clubs”, som representerar bilister. Klubbarna arbetar för säkra och hållbara transporter, försäkringar, vägassistans och erbjuder en hel del andra förmåner kopplade till bilägandet. Nu har sex stycken av landets ...