MOIA är ett nytt företaget inom Volkswagen-koncernen som endast på ett år har utvecklat ett omfattande samåkningskoncept för storstäder. MOIA är en helt eldriven bil som är specialanpassad för samåkning. MOIA har plats för upp till sex passagerare per fordonet, ...

Det liknar en rullande busskur, men är i själva verket en rullande buss med plats för 6 passagerare och ingen chaufför. Bussens maxhastighet kommer vara 40km/h. ...