Det är tyska Bosch som intervjuat 4000 människor i Norden kring deras syn på ny teknik. De nordiska respondenterna är extra positiva till elbilar och ny teknik som revolutionerar fordonsmarknaden. 70 procent i Sverige svarade att de ser sig själva ...