I takt med att våra bilar blir smartare och allt mer automatiserade så låter det ju som rena stenåldersfasonerna att själva behöva åka runt och leta upp en parkeringsplats. Särskilt tröttsamt och tidsödande blir det om parkeringshusen är stora, i ...

Det är tyska Bosch som intervjuat 4000 människor i Norden kring deras syn på ny teknik. De nordiska respondenterna är extra positiva till elbilar och ny teknik som revolutionerar fordonsmarknaden. 70 procent i Sverige svarade att de ser sig själva ...