Mobility Sweden har summerat förra månadens nybilsregistreringar och i april var hälften av alla nya bilar laddbara – där elbilarna stod för strax över hälften av dessa. Totalt var alltså en av fyra nya bilar en elbil. Angivet i siffror ...

Branschorganisationen Bil Sweden har släppt en djupgående rapport om drivsmedelskostnaderna kring att köra en elbil. Oberoende av var du bor så vinner elbilen kostnadsmässigt över bilen med bensin- eller dieselmotor. Rapporten slår också fast att elbilen är billigare att köra, ...

När 2021 summeras visar statistiken att vi fick 60 638 nya elbilar på våra vägar. En dubblering från året innan. Elbilarna stod för 18 procent av alla nya bilar. Mer om 2021 och vilka elbilar som toppade går att läsa ...

Bilförsäljningen har blivit lidande av Coronavirusets framfart. För att snabbt få fart på bilförsäljningen igen har branschorganisationen BilSweden lagt fram ett förslag om åtgärder till regeringen. Föreslaget är tänkt för att kicka-starta igång marknaden igen, så fort man ser att ...

BilSweden har i vanlig ordning satt samman statistik på nyregistreringar av bilar i Sverige som för november månad ökade. Laddbara elbilar ökade mest med totalt 43% under november. På helåret har laddbara bilar ökat med 35%, där den rena elbilen ...