Det kinesiska batteriföretaget Betavolt säger sig ha utvecklat det första kärnkraftsbatteriet i världen med en drifttid på 50 år. Det låter som science fiction men behöver kanske inte vara det i mindre applikationer. Det lilla batteriet BV100 är inte större ...