Med 300 000 leverade elbilar under de senaste sju åren kände Nissan att det var läge att ta ett ansvar för uttjänta batterier. Nu öppnar Nissan en anläggning i Japan för att analysera, återanvända och återvinna batterier från sina sålda ...

En milstolpe för elbilar skulle vara snabbare laddning. Idag tar det oftast upp till ett par timmar att ladda en elbil fullt, något som kan tala emot att ta elbilen på en längre resa, där tiden är knapp. Nu har ...

Intresset kring Northvolts planer på att bygga en batterifabrik i Sverige har varit stort. Både från kommuner som vill upplåta mark till fabriken men också från allmänheten. Med löften om 2 500 arbetstillfällen ställde sig nästan 40 kommuner i kö ...

Batteriet i en elbil kan ses som själva hjärtat av bilen. Utan ett fungerande och friskt batteri så fungerar inte bilen. Därför är frågan om batteriets livslängd viktig. ...