Stellantis har under fyra år utvecklat ett nytt kompakt batteri till elbilar. Stellantis kallar det för IBIS – Intelligent Battery Integrated System. IBIS integrerar laddaren och växelriktarens funktioner direkt i litiumjonbatterimodulerna. Ett sofistikerat styrsystem gör att växelströmmen för en elmotor ...

Förra året publicerade tyska Aviloo som är specificerade på diagnostik av batterier i elbilar en undersökning kring förhållandet mellan snabbladdning och batteriernas degradering. Undersökningen slog fast att minskad snabbladdning hjälper till att bevara batteriet. I den undersökningen hade företaget analyserat ...

Att det är mer skonsamt att ladda batteriet i elbilen med långsam hemmaladdning än bara snabbladdning är allmänt känt. I en studie genomförd av Aviloo Battery Diagnostics och Norska elbilsföreningen har man titta närmare på hur batterierna faktiskt åldras. Totalt ...

Batterier med en livslängd på hundra år. Det är de senaste forskningsrönen från en Tesla-finansierad forskargruppen för elbilsbatterier vid kanadensiska Universitet i Dalhousie. Forskningsrapporten beskriver Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2 som ett nickelbaserat batteri som främst ska kunna utmana de tåliga LFP-batterierna (LiFePO4 – ...

Batterierna till elbilar blir allt billigare, vilket i sin tur kan ge elbilar med lägre pris och längre räckvidd. Ett långsiktigt gemensamt mål för branschen har varit att få ner kostnaderna till under $100 per kWh. Dit nådde branschledande batteritillverkare ...

Att kunna ladda elbilen fullt på fem minuter låter som ett önskvärt framtidsscenario. Ännu är tekniken inte där, men vid en produktionslina i Kina har ett sådana batterier tillverkas i stor skala för första gången. Det är israeliska StoreDot som ...

Det omtvistade och kostsamma grundämnet kobolt är ibland elbilarnas främsta akilleshäl. Metallen som i viss omfattning bryts under tvivelaktiga former i Demokratiska republiken Kongo har dragit skam över litiumjonbatteriet som används i både elektronik och elbilar. Elektronikjätten Panasonic är en stor ...

Årligen dyker energiforskarna på BloombergNEF ned i batteripriserna hos elbilar. Det är en årlig tradition sedan flera år tillbaka. Årets siffror visar att priserna minskat med närmre 90 procent under det senaste årtioendet. Med den utvecklingen spår forskarna att skillnaderna ...

Tesla har ett nära samarbete med forskare vid Dalhouise Universtity i Kanada. I våras berättade forskarna om en ny typ av battericeller med grafit som avsevärt kunde utöka räckvidden. Innovationen grundade sig i att man delade upp batteriet i olika ...

Amerikanska teknikföretaget Geotab har utvecklat en mjukvara för att undersöka hur batterierna i fordonsparker med elbilar mår. I takt med att åren har gått blir det allt tydligare att batterierna är tåligare än vad många tror. I sin senaste undersökning, ...