Sedan ett tag tillbaka finns det ett regelverk som bestämmer att de annars tysta elbilarna måste ge ifrån sig ett artificiellt ljud i låga hastigheter. Ljudet kallar man för Acoustic Vehicle Alert System. Det finns för att underlätta för fotgängare ...