För två år sedan slog Tesla på stora trumman och presenterade en helt ny battericell, som skulle vara både effektivare, erbjuda längre räckvidd och vara billigare att tillverka. Battericellen som fått namnet 4680 på grund av sitt format (46 mm ...

Större battericeller som ska ge energitätare batterier till en lägre kostnad. Det är målet med den 4680-battericell som Tesla presenterade för två år sedan. Sedan dess har Tesla arbetat med att få igång och skala upp produktionen. Under julhelgen berättade ...

Större battericeller ska ge effektivare batterier och sänka kostnaderna. Det är Teslas mål med den nya battericellen 4680. Tesla har startat tillverkningen i en lite skala. Även Teslas partner Panasonic jobbar på att ta fram en egen variant av 4680-cellen ...