2030-sekretariatet som verkar för omställningen till fossilfria transporter och resor bekymrar sig över regeringens löften om sänkta priser på bensin och diesel. Dessutom är man mycket kritisk mot regeringens förändringar i reseavdraget som ger högre milersättning för den som kör ...