Sverige drivande i elbilsutvecklingen – nu krävs ökat samarbete

Martin Cardell, expert på mobilitet.

Det är Norden som leder den europeiska elbilsutvecklingen enligt en färsk rapport från EY och Eurelectric. Under 2023 såldes det procentuellt näst flest elbilar i Sverige, under 2024 har däremot marknaden svalnat något. 

Martin Cardell, expert på mobilitet på EY menar dock att det inte får tillåtas påverka den långsiktiga utvecklingen. Han pekar nu på tre områden där standardisering och datadelning mellan aktörer måste prioriteras för att hålla igång utvecklingen.

– Den svackan vi ser i försäljningen av elbilar är tillfällig. Omställningen kommer inte ske lika fort som en del tidigare trott men det är inte läge att bromsa utvecklingen för mobilitet. I takt med att billigare modeller av elfordon är på väg ut på marknaden, blir elfordon mer lättillgängliga för en bredare målgrupp. Tills dess behöver vi säkra förutsättningarna så att varken Sverige som marknad eller svenska aktörer halkar efter, säger Martin Cardell.

I rapporten framgår det att 78 procent av all europeiska laddinfrastruktur finns i sju länder, däribland Sverige. Prognoser från EY visar också att det kommer att finnas fler än 75 miljoner elektriska fordon som rör sig över de olika laddningsnätverk i Europa år 2030. 

Med varje aktör inom ekosystemet som genererar data, kommer den snabba ökningen i volym att öka vikten av interoperabilitet och informationsdelning, menar Martin. Rapporten lyfter fram tre huvudsakliga områden och lösningar där standardisering och datadelning kan underlätta framtidens omställning inom mobilitet:

1. Optimering av laddstationer

Strategiskt placerade laddstationer ger elbilister enkel tillgång laddning med hög bekvämlighet, som ger minskad räckviddsångest, en förbättrad förarupplevelse och uppmuntrar till en omfattande elbils-adoptering. 

I Europa har antalet offentliga laddpunkter ökat med 40% från cirka 530 000 år 2022 till 744 000 år 2023. I takt med att användandet av eldrivna fordon ökar kommer det att behövas en kontinuerlig och proportionell ökning av laddinfrastruktur. Förbättring av datainteroperabilitet kan ge insikter om var nya laddstationer behövs baserat på förbrukarmönster och tillgänglig nätverkskapacitet, vilket underlättar planering och investeringar i infrastruktur.

2. Intelligent nätintegrering

Smart laddning kommer möjliggöra energioptimering vilket tillåter att eldrivna fordon kan reagera på energipris, nätverkskapacitet och tillgängligheten på förnybar energi för att påbörja laddningen. Genom att dela data mellan olika system och intressenter kan laddningsscheman optimeras baserat på nätets kapacitet i realtid, väderprognoser, elpriser vid specifik tidpunkt och individuella förarbehov. 

Datainteroperabilitet är också avgörande för fordons-till-nät-tjänster där eldrivna fordon kan mata tillbaka energi till nätet under toppbelastningstider. För att detta ska fungera smidigt behöver data från nätet, laddningsstationen och eldrivna fordon harmoniseras.

3. Optimerad laddningsupplevelse

En optimerad laddningsupplevelse ger en användarvänlig, konsekvent och sömlös tillgång till laddningsinfrastruktur över olika laddningsnätverk. Interoperabilitet mellan datasystem bidrar till en bättre användarupplevelse för förare som drar nytta av realtidsinformation om tillgänglighet, prissättning och kompatibilitet med deras fordon på laddstationer. 

Detta ger förare möjlighet att göra informerade beslut och planera sina rutter mer effektivt vilket minskar räckviddsångest och främjar övergången till eldrivna fordon.

– Omställningen inom mobilitet handlar om mer än en teknisk övergång från fossila drivmedel. Det handlar om integrering av transport, energi och infrastruktur för att skapa betydande framtida värden, menar Martin Cardell.

– Idag finns en brist i standardisering och infrastruktur vilket skapar frustration och försvårar för både konsumenter och andra aktörer. Standardisering och datadelning inom områden som exempelvis laddinfrastruktur skulle minska komplexiteten och kostnaden för att installera laddningsstationer. Det förbättrar den totala upplevelsen och skapar en rad nya möjligheter för aktörer inom ekosystemet, avslutar Martin Cardell.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.