Svenska rapport: Elbilen har blivit dubbelt så miljövänlig

För ett par år sedan släppte IVL Svenska Miljöinstitutet en mycket omdiskuterat rapport som jämförde elbilar med bensin- och dieselbilar ur en miljösynpunkt. Elbilen fick sig en känga. Mycket har hänt sedan dess och därför har IVL nu släppt en ny rapport på uppdrag av Energimyndigheten.

De nya beräkningarna visar att tillverkningen av elbilar har blivit mycket mer miljövänlig och energieffektiv sedan den senaste rapporten 2017. Rapporten visar att tillverkningen av litiumjonbatterier i snitt ut släpper ut omkring 61-106 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kWh batterikapacitet. 2017 låg det genomsnittet på 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kWh batterikapacitet.

– Antalet elbilar kommer att öka snabbt de närmaste åren. Att tillverkningen av bilarnas batterier sker så energieffektivt och med så lite fossil el som möjligt är viktigt för att minska klimatpåverkan, säger Lisbeth Dahllöf, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att utsläppen minskar beror framförallt på att batterifabrikerna har blivit större och kör för full produktion. Fabrikerna har med andra ord blivit mer effektiva.

Rapporten slår också fast att det finns en tydlig trend att innehållet i batterierna kommer förändras på sikt. Den omstridda mineralen kobolt kommer minska i betydelse och ersättas med nickel i takt med att energitätheten ökar.

Att satsa på återvinning av batterier och dessa mineraler kommer i framtiden också bli en avgörande bit. En högre återvinningsgrad gör elbilen ännu bättre.

Rapporten i sin helhet finns att hämta hem hos IVL.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.