Studie: Teslas batterier verkar inte påverkas av mycket snabbladdning

Recurrent har över en tid övervakat och samlat in data från fler än 12 500 Tesla-bilar i USA för att ta reda på hur mjukvaran och säkerhetsmekanismerna i batterihanteringssystemet (BMS) ska säkerställa en lång livstid på batterierna. Ett av de största orosmomenten är att frekvent snabbladdning skulle kunna skada batteriet. Den oron säger att batteriet på lång sikt åldras snabbare än om man laddar långsammare med AC-laddning.

Recurrent har nu redovisat sin data, och resultatet är överraskande och går emot de flesta tidigare uttalanden om hur man bäst tar vara på batteriet. Den visar nämligen att batteriet i varken Tesla Model 3 eller Model Y tycks påverkas av frekvent snabbladdning.

– Vi jämförde bilar som snabbladdar minst 90 procent av tiden med bilar som snabbladdar mindre än 10 procent av tiden. Alltså personer som nästan uteslutande snabbladdar sin bil och personer som väldigt sällan snabbladdar, skriver Recurrent i studien.

Tesla Model Y

Data från 4400 Tesla Model Y visar att batterikapaciteten minskar under de första 1000 dagarna (ca 3 år). Något som gäller de flesta elbilarna idag, oberoende av fabrikat. Däremot visar den att degraderingen på de bilar som snabbladdats ofta följer samma utveckling som de som snabbladdats mer sällan. Alltså ingen skillnad.

Tesla Model 3

För Tesla Model 3 har Recurrent samlat in data under en betydligt längre tid och för betydligt fler fordon. Data från 6300 Model 3 under 2000 dagar (ca 5,5 år) visar att det även här inte finns någon skillnad på degraderingen mellan en bil som snabbladdats ofta och inte. Den visar också att degraderingen avtar vid ungefär fyra år. Något som flera andra studier också visat på.

I Teslas manual för Tesla Model 3 finns det ett avsnitt som handlar om just snabbladdning. Den säger att batteriets högsta möjliga laddningseffekt kan avta efter en ”för stor mängd DC-snabbladdningar”. Men inget om degraderingen i sig. Tesla skriver vidare att man reglerar laddningstakten genom mjukvara när batteriet är för kallt, när batteriet nästan är fulladdat och i takt med att batteriets egenskaper ändras med användning och ålder för att bevara livslängden.

För att samla in datan använder Recurrent en plattform från Smartcar som löpande samlar in data i realtid kring körsträckor, räckvidd, batterinivå och laddningstatus från en stor vagnpark.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.