Snart fler laddstationer än bensinstationer – men fördelningen är skev

Pressbild: Volkswagen

Antalet laddstationer i Sverige har sedan 2014 tiodubblats. I november passerade vi 2600 laddstationer i landet. Det redovisar motororganisationen Gröna Bilister i en analys.

Man noterar också att det snart finns fler laddstationer än bensinstationer. Antalet bensinstationer i Sverige minskar och i början av året fanns det knappt 2700 stycken, skriver Gröna bilister.

Även om laddstationerna till elbilar blir fler, så finns det en skev fördelning över landet. Gröna bilister ansvarar för kommunala 2030-indikatorn som redovisar laddinfrastrukturen i landet på lokal och regional nivå.

I indikatorn bryter man ner antalet laddpunkter per 1000 invånare samt antalet laddstationer per kvadratmil. Ett rimligt mål är att det ska finnas minst en laddstation per kvadratmil, men det varierar kraftigt i olika kommungrupper.

Allra flest laddpunkter per person finns i landsbygdskommuner med besökningsnäring. Här är infrastrukturen utbyggd för att klara tillresande turister. Även de större städerna har väl utbyggd laddinfrastruktur sett till invånareantalet.

Variationerna länsvis är också stora. Jämtland ligger i topp, tack vare stor besöksnäring och genom att man var tidiga på laddinfrastruktursatsningar. Dalarna, Gävleborg och våra tre storstadsregioner följer efter med ungefär 1,5 laddpunkter per 1 000 invånare.

Det ser däremot betydligt dystrare ju längre norr ut vi kommer. I Norrbotten finns endast 0,06 laddstationer per kvadratmil, enligt statistiken.

– Det är en svår nöt att knäcka att få till god laddinfrastruktur i glesbygden. Avstånden är stora, befolkningsunderlaget litet. Det kan vara svårt att få lönsamhet i en laddstation, säger Per Östborn, projektledare hos Gröna Bilister.

– Det offentliga har ett ansvar att sparka i gång en önskvärd utveckling. Staten, kommunerna och regionerna har redan bidragit till vår laddinfrastruktur. Men de måste ge utbyggnaden i glesbygden ytterligare en knuff framåt, tillägger Gröna Bilisters ordförande Marie Pellas.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.