Sju vanliga missuppfattningar om elbilar – Volkswagen har grävt

Elbilar på laddning. En allt vanligare syn.

Myterna om elbilar är många och ibland allt för seglivade. Om det är okunskap, rädsla eller onda makter som står bakom dessa låter vi vara osagt. Men i ett försök att bringa klarhet har Volkswagen-koncernen i ett blogginlägg på engelska lyft sju missuppfattningar om elbilen.

Vi tittar här närmre på de påståenden som Volkswagen lyfter och hjälper till att reda ut hur det egentligen ligger till. Vi väljer att adderar ett mer svenskt perspektiv på det hela än den ursprungliga artikeln.

Myt 1: Elbilar är inte bra för miljön

Elbilar är bättre för miljön, gång på gång har undersökningar bekräftat detta. Den senaste undersökningen visade att i länder som Sverige med mycket fossilfri elproduktion så har en elbil 70% mindre utsläpp, hela vägen från produktion till skrotning jämfört med en bensinbil. Ur ett globalt perspektiv är elbilen alltid bättre i 95 procent av alla fall.

Myt 2. Endast höginkomsttagare har råd med en elbil

En annan myt som Volkswagen väljer att lyfta är att elbilen är för dyr för många. Till viss del kan det vara sant, en elbil innebär ofta en stor initial investering. I alla fall fram till närtid. Här väljer Volkswagen att lyfta fram sin kommande elbil Volkswagen ID.3 som efter miljöbonus faktiskt är billigare än motsvarande bil med förbränningsmotor, menar Volkswagen. Driftkostnaden i sig är också en besparing, på omkring 70 euro i månaden, tillägger Volkswagen.

Elbilarna blir allt fler, och det har på senare tid lanserats många elbilar som kostar långt under 300 000kr efter miljöbilsbonus. I vår jämförelsetabell med elbilar kan du få en överblick över priserna på dagens elbilar.

Myt 3: Batterierna försämras för snabbt och kan inte återvinnas

Detta är också en seglivad myt. I takt med att elbilarna nu hängt med ett tag blir det allt mer motbevisat. Ett solklart exempel är många Tesla som rullat riktigt långt. Många biltillverkare erbjuder dessutom generösa batterigarantier vilket ökar tryggheten för den som köper elbil. Volkswagen garanterar att batterieti nya ID.3 ska ha kvar minst 70% av sin ursprungliga kapacitet efter 16 000 mil.

När batterierna inte längre går att använda är det möjligt att återvinna dessa. Antingen genom att plocka ner komponenterna och bygga nya batterier eller låta battericellerna leva vidare i batteripaket för andra ändamål. Alla tillverkare är överens om att återvinning är det viktigaste för en hållbar bilindustri.

Myt 4: Elbilar är endast för korta körsträckor

Räckvidden för dagens tillgängliga elbilar varierar kraftigt. Det finns elbilar med en räckvidd på allt mellan 25 mil och ända upp till 60 mil. Elbilarna spelar givetvis i helt olika prisklasser och är nischad mot olika områden och målgrupper. Länge har dock lång räckvidd varit förknippat med högt pris. Detta har på senare tid förändrats kraftigt.

Idag hittar du många elbilar med ett relativt lågt pris även i den övre delen av räckviddsintervallet. Exempel på detta är bland annat elbilar från Kia och Hyundai. Även Volkswagen ID.3 kommer finnas i topp, när den når de första kunderna till sommaren. I vår räckviddstabell kan du själva jämföra elbilars räckvidd och dess pris.

Snabbladdning gör också räckvidden till ett icke-problem. Dagens elbilar laddas med enkelhet med ett 20- eller 30-tal nya mil på omkring en halvtimme.

Myt 5: Det finns knappt något ställe att ladda elbilen på

De flesta elbilsförarna är nog överens om att elbilsladdning inte är ett problem. Majoriteten av all elbilsladdning sker i hemmet och bilen håller sig själv fulladdad till varje ny dag. Vid längre körningar finns ett väl utbyggt nätverk av laddstationer, och de blir dessutom fler. I de flesta elbilarna finns uppkopplade navigeringssystem som hjälper dig planera långresan med lämpliga laddpauser längs med rutten.

I Sverige har det också kommit ny lagstiftning om krav på laddstolpar vid nybyggnationer och renoveringar av större parkeringsplatser. Det kommer göra laddning än mer tillgänglig.

Myt 6: Elbilar kan enkelt börja brinna, och de går inte att släcka

Här är experterna ense. Det finns inget samband med elbilar och en ökad risk för brand. Däremot brinner elbilar på ett annat sätt än traditionella bensinbilar. I händelse av brand kan elbilar bli problematiska att släcka om så kallad termisk rusning uppstår i batteriet.

För att minimera och skydda risken för brand har de flesta tillverkarna av elbilarna tagit extra åtgärder. Batterierna som anses vara en av de känsliga delarna i en elbil är ofta extra skyddade. Förstärkta kollisionszoner och inkapslingar hör till de vanligaste säkerhetsåtgärderna. Risken att branden uppstår vid första början är betydligt mindre.

Myt 7: Det finns inte tillräckligt mycket råmaterial och brytningen av dessa skadar både människor och miljö

Kobolt och litium är de viktigaste grundämnena i elbilsbatterier. Forskare är dock överens om att den mängd råmaterial som finns kommer räcka en lång tid framöver. Lägger man därtill återvinning och nya innovationer som ger ännu effektivare batterier kommer brist på råvaror vara långt borta.

Många tillverkare har också tagit på sig att säkra råvaror som är brutna på ett hållbart visst. Genom bland annat blockchain-teknik ska många biltillverkare skapa full spårbarhet på sina råvaror och säkra att det material man använt varken skadat människor eller miljö.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.