Sämre ekonomi: Då vill fler svenskar köpa elbil

Foto: Peter Esse.

Sämre ekonomi och högre bränslepriser leder till färre bilköp. Men det ökar också intresset för elbilar och de lägre driftskostnaderna som det medför. Det visar en global undersökning genomförd av EY i 20 länder.

Enligt årets upplaga av undersökningen planerar 27 procent av respondenterna i Sverige att köpa en ny bil under de kommande 24 månaderna. Det är 6 procentenheter lägre än förra året, och hela 17 procentenheter lägre än det globala genomsnittet. 

Men av de svenskarna som ändå planerar att köpa en ny bil under de kommande två åren så står elbilen högst i kurs. Hela 64 procent svarar att de föredrar en elbil framför någon annan bil som drivs med något annat än el. Det är en ökning med 12 procentenheter jämfört med föregående år. Det är också en av de största ökningarna bland de undersökta länderna.

– Den sämre ekonomin har medfört att allt fler svenskar ser till eldrivna bilar som ett ekonomiskt förmånligare alternativ. Ändå har elbilsförsäljningen totalt sett minskat under första halvåret 2023, vilket är effekten av ett allmänt mindre köputrymme och även hänger ihop med den slopade klimatbonusen. Men att acceptansen för eldrivet ökar bland konsumenter är tydligt, säger Martin Cardell, EY Global Mobility Solutions Leader.

Hälften av respondenterna i Sverige som föredrar en elbil anger det höga priset på bensin och diesel som ett skäl till att välja elbil, och 33 procent säger att den lägre driftkostnaden för elbilar är den främsta anledningen.

Svenskar har räckviddsångest

Få människor upplever räckviddsångest så mycket som svenskar, enligt undersökningen. Hela 45 procent väljer bort elbilar och anger räckvidd som den främsta orsaken, vilket kan jämföras med 29 procent globalt.

Fler svenskar ser också begränsningar i laddinfrastrukturen som ett större hinder än resten av världen. 37 procent anger brist på laddstationer som skäl att inte köra elbil, jämfört med 31 procent om är snittet för världen.

– Att svenskarna känner av bristen på laddinfrastruktur mer än andra länder är i sig inte allt för överraskande. Dels vet vi att många andra länder har fler laddningsstationer per elbil, dels är Sverige ett land med relativt stora avstånd och låg befolkningstäthet. När man är van att ta bilen fram och tillbaka till sommarstugan ställer det helt andra krav på både infrastruktur och batterikapacitet, säger Martin Cardell.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.