Sammanfattning av Teslas Battery Day – Tesla sänker batterikostnaden med 56 procent

Teslas efterlängtade evenemang Battery Day ägde rum inatt. Tesla presenterade sin plan för billigare batterier för att kunna leverera mer prisvärda elbilar. ”Utveckling till ett hållbarare samhälle går åt rätt håll men vi behöver göra det snabbare”, förklarar Elon Musk.

Nyckeln för att lyckas kräver hållbar produktion av el, effektiv förvaring av el och hållbara transporter i form av elbilar. Den avgörande komponenten är en mer effektiv och billigare batteriproduktion.

– Nu bygger vi egna fabriker för batterierna. För att få ner kostnaderna, berättade Elon.

Tesla startar tillverkningen av egna batterier som komplement till de batterierna man idag köper in från sina leverantör. Med sin nya teknik kommer Tesla minska kostnaden med upp till 56 procent.

Flera innovationer ger stora besparingar

Genom att utveckla designen på battericellerna, tillverkningen, material i anod och katod samt integreringen i bilen har man lyckats att mer än halvera kostnaden. Räckvidden ökar med 54 procent, kostnaden $/kWh minskar med 56 procent och investeringen per GWh minskar med 69 procent.

I batteriets katoder kan man frångå det omstridda grundämnet kobolt. Istället använder man sig av nickel. Likaså börjar Tesla bryta sin egen litium. Redan idag har man köpt mark i Nevada som innehåller tillräckligt mycket litium för att ersätta alla USA:s 300 miljoner bilar med nya elbilar.

Dessutom har Tesla kunnat förenkla tillverkningen, vilket tar mindre resurser och kostnader i anspråk. Man har låtit sig inspireras av tryckeribranschen och buteljeringsindustrin för att öka produktionstakten med en ständigt rullande höghastighetsproduktionslina. Till sist har man också förenklat monteringen i bilen genom att låta batteriet bli en del av konstruktionen i bilen.

Tesla har igång en småskalig produktion i en pilotanläggning. Om ett år till 18 månader kommer Tesla kunna börja nyttja den nya tekniken och om tre år kommer produktionen vara igång i full skala.

En mer teknisk lagd sammanfattning kan du hitta hos svenska Teslaklubben. Evenemanget går att se i repris i videospelaren nedan.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.