När bensinbolagen bygger snabbladdare: Kortbetalning, tak, bra service och tidsfördriv

I takt med genomslaget av elbilar i Sverige har flera nya energiaktörer dykt upp på marknaden som fokuserar på snabbladdning av elbilar. Det är både etablerade energibolag men också nya verksamheter som ser möjligheter att slå sig in på den nya marknaden och möta den ökande efterfrågan från allt fler elbilister.

Men sedan många år tillbaka finns redan väletablerade drivmedelskedjor (bensinstationer) i Sverige. Flera av vilka kanske ännu inte satsat fullt ut på elektrifieringen. Hur ser de på skiftet till elbilar och kommer de att följa med i omställningen? Och i så fall i vilken omfattning?

Jag har frågat de största traditionella drivmedelsaktörerna Circle K, OKQ8, Preem och St1 hur de ser på framtiden. Det korta svaret är att en del precis påbörjat sin omställningen, medan andra redan nu tittar på nästa generation drivmedelsstation som ska möta en ny sorts kund.

Synen på elektrifieringen på macken

Så hur ser de fyra bolagen på omställningen och vad kommer de göra för att bidra till omställningen? Är det ens en viktig fråga?

Preem i Nacka. Pressbild.

Preem är fast beslutna om att vara en del av framtidens drivmedelsmarknad, något som Roger Björkbacka via Preems presstjänst betonar. Till sin hjälp har man tagit den etablerade laddningsoperatören Recharge:

– Vi utökar vår portfölj av förnybara produkter och erbjudanden för att möta kundernas behov. Preem samarbetar bland annat med företaget Recharge om att utrusta bemannade stationer med supersnabbladdare för elbilar och lätt trafik. De första laddarna installerades i Uppsala och Nacka i slutet på 2022 och vi fortsätter under 2023, berättar Roger vid Preems presstjänst.

För St1 finns ett bredare fokus, där man hellre talar om CO2-medveten energi. Man tror på flera olika förnybara källor och el är så klart en av dem:

– St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi och vi vet att det både krävs och behövs flera olika förnybara energikällor för att vi ska klara av energiomställningen. Och givetvis är el en viktig spelare som ligger högt på vår agenda både på kort och lång sikt, berättar Faisal Ouahid, marknadschef på St1.

Laddstation hos Circle K idag. Pressbild.

Circle K lyfter fram elektrifieringen som en av sina viktigaste kärnfrågor och att man ser sig som en nyckelspelare i omställningen.

– Vi jobbar idag på flera plan för att göra livet med elbil ännu enklare varje dag. Vi har tredubblat vår utbyggnadstakt och till 2027 kommer vi att ha 1000 laddpunkter runt om i Sverige. Det är tre år snabbare än vår ursprungliga plan, berättar Anna Boduljak, marknadschef för E-mobility och Fuel vid Circle K.

Vidare berättar Anna Boduljak att Circle K har ett fokus på både lätt och tung trafik. Satsningen inkluderar 300 kW-snabbladdare för personbilar och snabbladdare på 360 kW för den tunga trafiken.

– Vi är heller inte långt ifrån vår första megawattladdare (1000kW), tillägger Anna Boduljak.

OKQ8 i Malmö. Pressbild.

På OKQ8 förväntar man sig en kraftig tillväxt av laddbara personbilar under de kommande åren och påminner om att antalet laddbara bilar ökat med 44 procent under de senaste 12 månaderna. För att tillväxten ska kunna fortsätta kräver det också goda förutsättningar för snabbladdning och att den håller samma takt som utvecklingen av personbilsflottan. Annars riskerar man att hålla tillbaka utvecklingen.

– Den publika laddinfrastruktur som byggs idag ska förhoppningsvis skapa grunden för ett framtida elektrifierat transportsystem och serva samhället under en lång tid framöver – därav är det viktigt att dessa perspektiv inte underlåts till förmån för kortsiktig lönsamhet. OKQ8 har idag befintliga lokaliseringar och stationsinfrastruktur som ligger strategiskt väl placerat utifrån dagens transportmönster och har stora fördelar jämfört med nyetableringar då det redan finns nätanslutning, asfalterade ytor, service, berättar Agnes Palinski, OKQ8:s kommunikationschef.

– OKQ8 anser därför att vi med fördel kan nyttja och tillgodose samhällets behov av laddinfrastruktur genom vårt eget rikstäckande nätverk av strategiskt väl lämpade platser, fortsätter Agnes Palinski.

Så ser det ut idag

Även om alla fyra bolagen ser det som viktigt att satsa på snabbladdning, så har man fram till idag kommit olika långt. Preem som nyligen satsade på ”egna laddare” i samarbete med Recharge har sedan tidigare ett 20-tal stationer som erbjuder någon sorts snabbladdning. St1 har varit mer blygsamma och har idag endast snabbladdare vid en station.

OKQ8 har idag 170 laddpunkter fördelade på 35 stationer med en effekt på 150 kW eller mer, tillkommer gör ytterligare fem stationer med 50 kW-laddare. Längst i satsningen på snabbladdning har Circle K kommit med 353 laddpunkter fördelade över 96 Circle K-stationer.

Så ser det ut om 1 år

Att det finns framtagna planer för framtiden hos alla bolagen är tydliga. St1 som idag bara erbjuder snabbladdning vid en station kommer till nästa sommar kunna erbjuda snabbladdare på mellan tio till 20 stationer. Preem väljer att vara lite mer återhållsamma i att svara något konkret med att man har en ambition om att årligen utrusta 15 till 25 stationer med snabbladdare.

Circle K planerar till sommaren 2024 att kunna erbjuda omkring 660 laddpunkter för lätt och tung trafik fördelat över sina stationer. Det är ungefär en dubblering från dagens nivåer.

OKQ8 kommer också fortsätta sina expansioner, men lyfter också fram att nätanslutningar är ett utbrett problem. Därför ger OKQ8 inte någon specifik siffra eftersom det till viss del är beroende av nätbolagen.

När får snabbladdarna tak?

Snabbladdare i Norge. Foto: Björn Nyland.

En vanligt förekommande reflektion i elbilkretsar är att snabbladdare ofta får en undanskymd placering. Man frågar sig ofta när snabbladdarna kommer att få en mer framträdande placering och kanske till och med flytta in under tak.

– Där är vi redan. I höstas öppnade vi den första laddaren under taket på vår station i Lund (Magistratsvägen). På Circle K i Norge har laddarna tagit pumparnas plats på flera stationer. Det är en naturlig utveckling i takt med att fler byter till elbil. En liknande utveckling förväntar vi oss att kunna se även i Sverige, kommenterar Anna Boduljak, vid Circle K.

Preem ser att det pågår en förändring i drivmedelsbranschen och hur stationerna utformas:

– Laddstolpar kommer ha en naturlig plats på framtidens station och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla kundupplevelsen på våra stationer, berättar Roger, på Preems presstjänst

OKQ8 tillägger att man redan idag har placerat snabbladdare under tak vid sina stationer i Danmark. Men när den första kommer i Sverige vet man inte.

St1 framhäver vikten av att det ska vara lätt att navigera vid bolagets stationer, oavsett om man ska tvätta bilen, köpa något att äta eller fylla på med energi.

– Vi tittar därför på lösningar där det både ska vara enkelt att hitta till snabbladdarna samtidigt som vi vill optimera själva flödet på marknadsplatsen. Vi vill också säkerställa säkerheten för att ha elladdning under skärmtaket. Idag är reglerna inte helt klara, vilka vi undersöker, säger Faisal Ouahid på St1.

Att skapa en bra laddningsupplevelse

Ett tävlingsbidrag på framtidens ”mack” ritat av arkitektstudenter. Foto: OKQ8.

En bra laddningsupplevelse bygger ett företroende och ser till att kunderna återkommer med vissheten om att laddningen kommer att fungera men också uppfyller förarens och passagerarnas behov på andra plan. För Preem är det viktigt att kunna erbjuda bra service, och snabbladdare där det är enkelt att betala. Preem lyfter också fram att det pågår en förändring i drivmedelsbranschen, och i framtiden kommer snabbladdarna även få en mer naturlig placering vid stationen.

St1 som snart ska påbörja sin satsning på att bygga fler snabbladdare ser det som viktigt att stationerna måste fungera och att det ska vara enkelt att betala i kombination med en tydlig prissättning. Samtidigt bör det vara en plats där man kan koppla av och också hitta mat av hög kvalité.

– Därav den satsning vi gör med uppgradering av våra butiker till PLOQ som erbjuder kaffe av högsta kvalitet, mat likaså med ett utbud som går att anpassa för olika tider, från frukost, lunch, middag och mittemellan. Och därtill toaletter som är värda en omväg, berättar Faisal Ouahid på St1.

Circle K har flera viktiga kundperspektiv som man vill ta i beaktning i utformningen av sina snabbladdare:

– Några av de viktigaste är att våra kunder vill kunna börja ladda direkt, att det ska gå så snabbt som möjligt och att de kan få en bra paus på väg till sin slutdestination. Detta innebär att vi bygger flera laddplatser på varje station och förbereder för ytterligare utökning redan nu, vi bygger enbart ultrasnabba laddare med 300 kW och vi utvecklar ständigt vårt butikskoncept, säger Anna Boduljak, vid Circle K.

Circle K förväntar sig i framtiden längre kundbesök i takt med att antalet elbilar ökar. Därför kommer kundernas förväntningar på upplevelser och bra tidsfördriv att öka. Circle K har redan påbörjat arbetet med framtidens stationer – och kommer till våren att öppna fyra ”flaggskeppsstationer med extra allt”.

– På de nya stationerna kommer kunderna att mötas av lekparker, utegym och vackra sittplatser både ute och inne. Loungerna blir större och mer bekväma, menyn breddas och utgår från årstidens influenser, butikerna blir större med bredare sortiment och såväl dryck som toaletter får ett markant lyft. Men det här är bara början, berättar Anna Boduljak, vid Circle K.

Även OKQ8 går i samma tankar som Circle K med bättre möjligheter till att koppla av, hitta bra mat och fräscha faciliteter som toaletter. Dessutom finns ett fokus på produkter och tjänster för människor i farten och fler upplevelser för rekreation.

– Vi tittar aktivt på hur vi kan anpassa våra stationer med t.ex. bättre möjligheter att sitta och äta mat, men också andra produkter och tjänster som vi tror våra elbilskunder efterfrågar när man besöker våra stationer. Även bra toalettmöjligheter, belägna på ett bra och tillgängligt läge precis vid vägen. Dessutom kommer vi snart att testa ångtvättar på några ställen, så att våra kunder även kan rengöra sin bil under laddning, avslöjar OKQ8 kommunikationschef Agnes Palinski

– Även platser för rekreation kommer bli allt viktigare, när man äntligen ska ta den där pausen på resan ska den fylla alla våra sinnen med ro. Här kommer det erbjudas nya former av mat och dryck och en bekväm lounge. Det såg vi tydligt när vi lät unga arkitekter tävla om utformningen av framtidens station för något år sedan. Lekplatser på taket, grön ängsmark för den biologiska mångfalden och en lugn plats för återhämtning, avslutar OKQ:s Agnes Palinski.

Har ett stort försprång

Även om landets traditionella drivmedelskedjor har en bit kvar till landets största och mer etablerade laddningsoperatörer när det kommer till utbyggnaden av snabbladdare så har man tydligt flera andra styrkor som man skulle kunna använda till sin fördel.

Att drivmedelskedjorna redan idag har anläggningar utplacerade längs de större vägarna och viktigaste knutpunkterna är en av dessa. Dessutom har man ett välfungerande nätverk av servicebutiker med tillhörande faciliteter som toaletter och andra bekvämligheter. Dessutom är bensinstationerna ofta lätta att identifiera och se på håll när man är ute i trafiken.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.