Så redo är Sverige för elbilar – rankar på femteplats i Europa

Leasingbolaget LeasePlan har kartlagt hur redo 22 europeiska länder är i skiftet till elbilar. Sverige rankar in på en femteplats. Samtidigt utmärker sig Sverige också bland en av tre länder som ökat mest i poäng jämfört med förra årets mätning.

Analysen bygger på tre huvudsakliga punkter: Antal registrerade elbilar, utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen samt regeringarnas satsningar i respektive land. De länderna som är bäst förberedda enligt rapporten är Norge, följt av Nederländerna och Storbritannien.

I årets undersökning har Sverige ökat med fem poäng sedan förra årets mätning, endast slagen av Grekland som ökat med sju poäng och Österrike som ökade med sex poäng.

Den stora bromsklossen är utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. Den i kombination med ett kraftigt ökat intresse för elbilar skapar ett växande underskott på laddningsmöjligheter.

– Även om elbilspriserna sjunker och elbilar är mer prisvärda än någonsin så är utbyggnaden av den offentliga laddinfrastrukturen i Europa långt ifrån tillräcklig vilket kraftigt bromsar den gröna omställningen. Trots att allt fler kör på el kan det vara svårt att hitta en tillgänglig laddstation, säger Marcio Hociko, vd på LeasePlan Sverige.

Topplistan

I analysen har LeasePlan fördelat poäng i tre specifika kategorier beroende på hur väl länderna presenterar. Den första är mognadsgraden för elbilar, vilket innebär hur stor andel av befolkningen som tagit till sig elbilen och hur stor marknadsandel de har i den totala försäljningen.

Efter det har man kikat på mognadsgraden på laddinfrastrukturen. Poäng har här tilldelas utifrån antalet publika laddningspunkter i förhållande till befolkning och registrerade elbilar samt tillgången på snabbladdare utmed större motorvägar.

Den sista punkten är den totala ägandekostnaden (TCO) som till stor del påverkas av ländernas politiska satsningar och tar hänsyn till statliga incitament, energipriser och fordonsskatter.LeasePlans nyckelinsikter

LeasePlan drar ett antal nyckelinsikter från årets undersökning. Nästan alla länderna har förbättrat sitt resultat jämfört med förra året. Det går dock snabbare i västra Europa jämfört med de östra delarna. Lägst rankar Tjeckien och Polen. Bäst rankar Norge och det land som klättrat mest är Grekland.

Sett till den totala ägandekostnaden så har elbilar aldrig varit mer prisvärda än vad de är idag. Kostnaden är gynnsammare till följd av lägre elpriser, särskilt i jämförelse med de kraftigt höjda diesel- och bensinpriserna. Dessutom är skatteförmånerna betydligt bättre för elbilsförare.

Som sista insikt lyfter LeasePlan att utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen går för långsamt. Det gäller även i de högst rankade länderna i analysen.

– Det är såklart roligt att se att Sverige har ökat takten det senaste året. Tack vare förbättrad laddningsinfrastruktur och statliga subventioner och skattelättnader. Men politiker och beslutsfattare i både Sverige och Europa måste öka ytterligare och satsa på en omfattande laddningsinfrastruktur. Och det är bråttom, klimatkrisen är inte på paus och att köra på el är ett av de mest effektiva sätten att bekämpa den, avslutar Marcio Hociko.

Rapporten i sin helhet finns att ladda hem här (pdf).

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.