Så hållbar är Polestar 4 – har lägsta CO2e-avtrycket av alla Polestar hittills

Polestar har publicerat en livscykelanalys för den kommande elbilen Polestar 4. I den drar man slutsatsen att nya Polestar 4 har det lägsta koldioxidavtrycket av alla Polestar-modeller hittills.

För att nå dit har man genomfört en rad gröna åtgärder i produktionen. Här kombinerar man grön el som har vattenkraftcertifikatet I-REC med solel från solcellspaneler på taket av anläggningen. Dessutom använder man en hög grad av aluminium med lågt koldioxidavtryck från smältverk som använder vattenkraftsel. Det bidrar till att minska klimatpåverkan ytterligare.

– För att stödja vårt netto noll-mål har vi satt upp koldioxidbudgetar för alla våra modeller. Under hela produktutvecklingen av Polestar 4 har dess koldioxidbudget påverkat allt från materialval till fabrikens energikällor. Att redovisa livscykelanalysen gör det möjligt för oss att visa att vi kan sträva mot netto noll – ett ton CO2e åt gången, Fredrika Klarén, Head of Sustainability på Polestar

Polestar 4 Standard range Single motor har ett koldioxidavtryck på 19,4 ton CO2e medan Long range Single motor-versionen har ett koldioxidavtryck på 19,9 ton CO2e. Toppmodellen Long range Dual motor har ett avtryck på 21,4 ton CO2e.

Omkring 23-24 procent av koldioxidavtrycket står aluminiumet för och runt 20 procent kommer från stål och järn. Batterimodulerna står för den största andelen med omkring 36 till 40 procent.

Ägaren kan påverka

Ser man till hela livsscykeln så är det också tydligt att ägaren själv kan vara med och påverka hur stor påverkan Polestar 4 har. Genom att välja en grönare energimix vid laddning kan utsläppen under hela livscykeln minskas rejält.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.