Så får du bidrag för laddboxen hemma

Laddstolpe i hemmet. Foto: Simon Hamelius/VW

Om du ska ladda elbilen hemma bör du installera en laddbox avsedd för ändamålet. Just nu får du ett bidrag på halva kostnaden för laddboxen och halva arbetskostnaden för installationen av boxen upp till totalt 10 000kr. Du ansöker om ladda hemmabidraget hos Naturvårdsverket. Här berättar vi hur du gör, och vad du bör tänka på.

Totalt har staten avsatt 90 miljoner för 2018, 2019 och 2020.

Uppdatering: Under en kort period i slutet av 2018, och början 2019 drogs stödet in.. Stödet är dock nu återinfört. 

Så ansöker du om bidrag för laddbox

På Naturvårdsverkets hemsida kan du ansöka. Antingen kan du ansöka via Naturvårdsverket e-tjänster eller genom en vanlig pappersblankett. Du kan ansöka om bidrag för boxar som installerats efter 1 januari 2018. Ansökan ska vara inkommen senast ett halvår efter inköp och installation.

Du kan inte få ett bidrag för en box som du fick på köpet, när du köpte din bil eller om du installerar den själv. Du måste kunna visa upp kvitton både på inköp av box och inköp av installationstjänsten.

Vissa krav tekniska krav

Föra att bli beviljad bidrag för laddboxen finns det vissa tekniska krav som måste uppfyllas. Laddboxen måste vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska vara utrustad med uttag för att kunna ansluta till elfordon av typ 2. Om du med ett typ 2-uttag måste ha en Mode 3-kabel som passar din bil ska du enligt standarden för Mode 3 också ha ett DC-skydd för laddboxen.

Laddboxen måste vara utrustad med en elmätare för att det vid ett senare tillfälle ska vara möjligt att se hur mycket av en fastighets elförbrukning går åt till elbilen. I en energideklaration för fastigheten kan det också vara viktigt att kunna redovisa bilens del av elförbrukningen.

Vem får utföra installationen?

För att du ska få bidrag för installationskostnaden är det viktigt att installatören har F-skattsedel. Därtill ska du för din egen säkerhet och i linje med elsäkerhetslagen anlita en utbildad elektriker som utför jobbet på rätt sätt.

Får jag bidrag för en laddbox till en hyrd parkeringsplats?

Ja, det kan du få, om du har nyttjanderätt till den platsen. Tänk också på att du med stor sannolikhet behöver ha godkännande från markägare för att få sätta upp en laddbox.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.