Så bra håller batterierna i åldrande elbilar

Ett år har gått sedan Recurrent Auto senaste publicerade en rapport om hur länge batterierna i elbilar håller baserat utifrån riktig kördata. Nu var det dags för en uppdatering och batterierna visar sig fortfarande hålla. Det visar en analys bestående av 20 000 fordon.

Elbilarna som ingår i vagnparken idag är upp till 14 år gamla och av den totala vagnparken har endast 2,5 procent fått sina batterier utbytta, och i huvudsak har det gällt de äldsta bilarna. Av bilar från 2015 eller äldre har 13 procent fått sina batterierna utbytta och efter 2016 endast en procent. De flesta batteribytena sker på garantin eller som en del av en återkallelse.

I sin rapport drar Recurrent Auto tre slutsatser:

  • Föga överraskande sker den högsta andelen batteribyten från den allra första generationen elbilar på vägen. Dessa bilar är nu 14 år gamla, inte för illa för en ny teknik.
  • Från 2015 till 2022 ökade den genomsnittliga batteristorleken med 122 procent vilket innebär att nyare elbilsbatterier tål att förlora mer kapacitet innan de behöver bytas ut.
  • När batterihanteringssystem och värmeledningssystem förbättras bör vi se ännu bättre batterilivslängd och färre utbyten, även efter mer än ett decennium.

Så hur långt håller ett batteri?

Frågan om batterilängd kan vara svår att bedöma, eftersom att runt hälften av alla elbilar på vägarna sålts under de senaste två åren. Många elbilar har helt enkelt inte funnits på vägarna tillräckligt längre för att deras batterier ska bedömds som slutkörda.

Men Recurrent Auto bevakar ständigt datan från 20 000 elbilar som faktiskt rullar på vägarna, och kan ändå i en viss mån bevaka hur de degraderas med tiden och körda mil. Tydligt är att degraderingen följer en S-kurva. En stor dipp sker under de första åren, och sedan stabiliserar sig batterier under lång tid, för att sedan degraderas kraftigt mot slutet igen. Nästan alla elbilar på vägen idag är i stabilt tillstånd.

En majoritet av bilarna som Recurrent samlat data ifrån är Tesla-bilar. Nedanför har Recurrent sammanställt data från 14 000 Tesla Model 3 och Model Y. Genom att beräkna den faktiska räckvidden utifrån mätvärdet EPA (amerikanska motsvarigheten till WLTP) kan man se hur många procentenheter batterierna tappat över tid.

I detta fallet har man mätdata för bilar som rullat i omkring fyra år. Under den initiala perioden har Tesla Model 3 tappat 8 procentenheter och Model Y sex procentenheter. Nu befinner sig bilarna är det stabila tillståndet.

Recurrent drar slutsatsen att batterierna kommer hålla långt bortom alla garantier som vanligt är på 8 år eller 16 000 mil. Och dessutom har batteritekniken blivit bättre, något som är tydligt om man jämför den första generationen elbilar med nyare generationer.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.