Regeringens krav ska säkra att Gotland får tillräckligt med el till snabbladdare

Tidigare i vår startade Gotlandshem en elbilspool på ön. En av många initiativ.

Fler vill köra elbil på Gotland men detta är också en av regionerna där laddinfrastrukturen på många håll halkat efter. På Gotland har det bara funnits sex stycken snabbladdare med en effekt på blygsamma 50 kW. Tre i centrala Visby, och de övriga tre utspridda över ön. En i norr och två i söder.

Inför sommaren öppnade Recharge två nya snabbladdningspunkter som delar på en maximal effekt om 150 kW, något som Teknikveckan uppmärksammade. Teknikveckan kunde också berätta om planer på åtta nya snabbladdare till 2023.

För att säkra utbyggnaden behöver Gotland tillräcklig energiförsörjning på och till ön. Därför har Regeringen beslutat om en ändring i Svenska kraftnäts regleringsbrev som innebär att Svenska kraftnät måste redovisa hur verket arbetar för att säkerställa en långsiktig elförsörjning till Gotland.

– Industrin på Gotland vill ställa om, fler behöver kunna ladda sina elbilar och det finns planer för ny förnybar elproduktion, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen inför nu en kontrollstation där Svenska kraftnät ska rapportera status kring utredningen av ny elförbindelse till Gotland. Om underlaget från utredningen visar på behov av ytterligare åtgärder tar regeringen på sig rollen att uppfylla dessa. Det för att säkerställa ”en robust och hållbar elförsörjning till Gotland”.

En ny elförbindelsen till Gotland har under de senaste tio åren utredds i omgångar. Dagens elförbindelse är högt belastad och täcker behovet fram till mitten eller slutet av 2030-talet. Den första förbindelsen från fastlandet invigdes 1954 och byggdes senare ut i två omgångar under 1980-talet.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.