Räcker verkligen elen om alla ska köra elbil?

Titt som tätt återkommer Sveriges elnät och energiförsörjning som en högaktuell fråga. Ett sådant tillfälle är nu. Orsaken är antagligen den kölknäpp som dragit in över landet och orsakat höjda elpriser i kombination med att åldrande Reaktor 1 vid Ringhals stängts ned.

Samtidigt blir elbilen ifrågasatt. Kommer elen räcka till alla elbilar? Svaret är enkelt: Ja, elen räcker till alla 65 655 elbilar i Sverige… Men om alla Sveriges 5 miljoner bilar över en natt skulle bli elbilar, då skulle väl elen ta slut? Nej då, elen skulle räcka till det också! Låt oss räkna på det.

Sverige producerade förra året 154 TWh el. Samma år exporterade vi 37 TWh el och importerade 12 TWh el vilket ger ett överskott på 25 TWh. I snitt kör en svensk personbil (avrundat uppåt) 1200 mil per år. Om förbrukningen ligger på 2 kWh/mil innebär det att varje elbil drar 2400 kWh per år. Multiplicerat med fem miljoner bilar får vi en total förbrukning på 12 TWh. Elen finns där, med mycket god marginal.

Inte elbrist, lokal kapacitetsbrist

Men vad är det då alla snackar om? Det många försöker lyfta som elbrist är snarare en kapacitetsbrist. Att elnätet inte kan leverera den stora mängd el som krävs tills en viss plats. Det är helt enkelt trångt i ledningarna, precis som det kan bli trångt på bilvägarna i rusningstrafik.

Men här kan vi inte beskylla elbilen. Det är inte heller ett rikstäckande problem utan ett lokalt problem på vissa platser runtom i Sverige. Orsaken är inte elbilar specifikt utan en urbaniseringstrend där allt fler vill bo på samma plats, och där arbetskraften bor vill också tunga industrier och företag etablera sig.

Åldrande elnät rustas upp

Grunden till Sveriges moderna elnät lades redan under 1920-talet. Sedan dess har mycket hänt som var svårt för dåtidens ingenjörer att föreställa sig. Vi är dock inte fast i dåtidens begränsningar. Det kommer inte bli någon landsomfattande kapacitetsbrist. Dels pågår omfattande utbyggnader av vårt elnät, ett arbete som tar tid men kommer öka ”utrymmet” i elnätet när efterfrågan är hög. De mest kritiska punkterna ska vara åtgärdade till 2024 och 2027.

Samtidigt har vi en ny elmätarreform som innebär att vi till 2025 kommer ha nya smarta elmätare på plats. De nya elmätarna ska göra det möjligt att få kontroll över elnätet på lokal nivå. Det kommer kunna styra hur elen distribueras i nätet och kommunicera med lokala elproducenter (bostadens egna solpaneler).

Många experter är också eniga om att elbilar och lokal energilagring i framtiden kommer vara med och bidra till att balansera elnätet. Genom smarta laddboxar kan elbilen tillföra extra energi till hemmet vid (oväntade) energitoppar inom hushållet. På samma sätt skulle elbilar också kunna ta emot energi och lagra denna när det finns ett överskott på energi och därmed jämna ut topparna under till exempel natten.

En bra laddbox har en effekt på motsvarande en tvättmaskin och torktumlare tillsammans. De flesta laddar elbilen på natten, en tid då de flesta av hushållets och industriers maskiner är avstängda.

Inget är statiskt med elnätet

Vårt elnät är i ständig utveckling, och förnyas och anpassas i takt med att nya behov och ny teknik kommer. Inte minst kan historien om elen visa oss att utvecklingen går framåt och om att vår syn på vad som är önskvärt förändras:

Sveriges första elverk byggdes i Göteborg 1884, och försåg 1000 glödlampor med el. Elens utmanare var gasen och fotogenlampan. Den sistnämnda ansågs speciellt populär då fotogenlampan var enkel att bära runt på.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.