ProMeister åker på utbildningsturné: Ska utbilda verkstäder i att reparera elbilar säkert

Det finns stora grundläggande skillnader i att serva och reparera en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Inte minst krävs en ökad kännedom kring säkerhetsaspekter kopplade till högvoltsbatteriet.

ProMeister som levererar tjänster och utbildningar till många av landets professionella bilverkstäder har startat ett eget utbildningsprogram. Genom den egna märkningen ”E+ verkstad” certifierar man verkstäder i tre olika nivåer.

Målet är att säkerställa att verkstäderna har den kompetens som krävs för att på ett säkert sätt ska kunna arbeta med elbilar. Nu ger sig företaget ut på en åtta månaders lång utbildningsturné genom landet för att ytterligare utbilda landets verkstäder. Man vill vara proaktiv och utbilda verkstäderna i ett tidigt skede.

– Initiativet till turnén handlar om att vi vill vara tillgängliga, proaktiva och hjälpsamma för Sveriges bilverkstäder. Det kommer underlätta för verkstäderna att redan nu bli godkända elbilsverkstäder tidigt i transformationen av bilparken, säger Stefan Andersson, COO ProMeister Solutions.

En verkstad kan bli en godkänd elbilsverkstad i tre olika nivåer:

  • Nivå 1: Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon. Kunskapsnivån ska finnas hos samtliga som kan komma i kontakt med en elbil på verkstaden.
  • Nivå 2: Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och att byta ut högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 2 tillhandahåller kunskap för att få göra frånkoppling elsystem på el- och hybridfordon
  • Nivå 3: Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och även att reparera högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 3 tillhandahåller kunskap för att göra arbeten med batteriet t.ex. ett cellbyte.

– Kompetensen kommer även öppna för en ny kundgrupp till bilverkstäderna bestående av elbilsägare som får fler alternativ för var de kan lämna in sitt högvoltsfordon för service, avslutar Stefan.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.