Prisgapet mellan elbilar och bensinbilar minskar i Europa – men utbudet på elbilar är fel

Allt fler länder drar in på subventioner och andra förmåner för att äga och köra en elbil. I Sverige slopades klimatbonusen i höstas med motiveringen att elbilen snart är billigare än motsvarande bensinbil. Och trenden ser ut att gå åt samma håll på flera håll i världen.

I en omfattande rapport har analysföretaget Jato Dynamics dokumenterat den genomsnittliga prisutvecklingen i Europa, USA och Kina för elbilar och bensinbilar sedan 2015.

Prisgapet mellan elbilar och bensinbilar

Man slår fast att det genomsnittliga priset för en elbil är 27 procent högre än en bensinbil i Europa. En av anledningarna är att biltillverkarna i allt högre utsträckning fokuserat på premiummodeller, och det har också drivit upp priset på elbilar. Sedan 2020 ser man dock en förbättring, och ett växande instegssegment som gjort att prisökningarna stannat av.

Prisgapet i Europa.

2015 var en elbil 38 procent dyrare än en bensinbil. Idag är siffran ändå ”bara” 27 procent. En del av det minskade prisgapet kan tillskrivas det ökande instegssegmentet, men framför allt så ökar också priserna på bensinbilar betydligt mer.

I USA är gapet mellan bensin och elbil större och priserna på både elbilar och bensinbilar ökar. Där är en elbil 43% dyrare än motsvarande bensinbil. Här är utmaningen att kunderna efterfrågar större bilar i form av SUV:ar och pickuper som generellt är dyrare.

Prisgapet i USA.

Av den anledningen menar också analytikerna på Jato Dynamics att skiftet till elbilar i USA kommer ta längre tid än i exempelvis Europa. Här måste tillverkarna bredda sin portfölj vilket kommer ta tid.

I Kina var elbilarna i genomsnitt 46 procent dyrare än bensinbilarna i 2015. Ett gap som var större än det i Europa och USA vid samma tidpunkt.

Tydliga prioriterar från den kinesiska regeringen att elektrifiera fordonsmarknaden har vänt på det helt och hållet. I genomsnitt är elbilarna idag betydligt billigare i Kina och kostar 33 procent lägre än bensinbilarna.

Prisgapet i Kina.

Har prioriterat fel

Jato Dynamics lyfter fram att det finns ett direkt samband mellan utbudet och efterfrågan i Kina. Därför kan tillverkarna tillmötesgå kundernas efterfrågan, vilket kompenserar för höga produktionskostnader på en marknad med hållbara försäljningsvolymer.

I relation till det är den europeiska och amerikanska marknaden betydligt mer obalanserade. Västerländska biltillverkare har prioriterat de mer lönsamma premiumsegmenten och har misslyckats med att erbjuda de elbilar som kunderna efterfrågar.

Utbudet på elbilar, efter prisklass jämfört med efterfrågan.
Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.