Priset på elbilar: Nu måste biltillverkarna sänka priset och rädda sig själva

Snart har elbilar med betydande försäljningsvolymer funnits på marknaden i nära ett årtionde. JATO Dynamics har i en djupgående rapport tittat närmre på hur prisutvecklingen på elbilar i kombination med myndigheters subventioner sett ut under de senaste tio åren på de stora marknaderna.

Elbilen, marknaden och utbudet är fortfarande under ständig utveckling. Men hur tillverkarna agerar under de kommande åren kommer vara direkt avgörande för deras fortsatta framgångar. Den slutsatsen drar rapporten.

Det finns ett tätt förhållanden mellan prissättning på elbilar och statliga incitamentsprogram som för närvarande stöttar försäljningen. När nu försäljningen av elbilar börjar få fart börjar också fler länder att dra tillbaka sina stöd. Detta är något som biltillverkarna behöver vara medvetna om.

Prisutvecklingen på de olika marknaderna ser olika ut världen över. Kina har under lång tid framgångsrikt fått ner det genomsnittliga priset på elbilar. Det genom att aktivt arbeta för elbilen, fortsatt ge stöd till köpare och tillverkare och stora investeringar i framför allt laddinfrastrukturen. Det sistnämnda innebär att allt fler ser det som möjligt att klara sig på en kompakt elbil, med mindre batteri och räckvidd till ett lägre pris.

– Många lokala myndigheter i Kina investerade i att utveckla laddstationer för sina städer, vilket var en nyckelfaktor för att befolkningen skulle ta till sig elbilar. Andra regeringar bör se på infrastrukturinvesteringar på ett liknande sätt för att hjälpa sina egna elbilsmarknader att blomstra, säger Ye Qi, medlem i VW:s hållbarhetsråd.

Stora prisskillnader

I Kina går det att köpa en mindre elbil för så lågt som €3700 enligt rapporten. I Europa kostar den billigaste elbilen €15 740 och i USA €24 800. Mindre elbilar och billigare instegsmodeller drar ner det genomsnittliga priset.

Det genomsnittliga priset påverkas givetvis också av vilka modeller som efterfrågas. I Europa vill vi köra större suvar, som är dyrare. I USA väljer fler mellanstora sedaner och i Kina domineras försäljningen av mindre billigare stadsbilar.

Det genomsnittliga priset på en elbil är idag lägre i Kina än för en bil med förbränningsmotor. I Europa är variationerna stora. I Norge är elbilen billigare, med Tyskland och Schweiz flåsandes i nacken. Andra länder sticker ut åt på andra sidan av skalan, t.ex. Belgium, Grekland och Slovakien där elbilen är betydligt dyrare.

Hur biltillverkarna kommer att förbereda sig på lägre statliga incitament vet man inte. Många biltillverkare fortsätter att fokusera på att tillverka bilar i det övre segmentet då detta är vad fabrikerna är anpassade för. Att ändra sin produktion till ett lågprissegment utan en betydande efterfrågan kommer inte heller ske. Men om det genomsnittliga priset på en elbil inte går ner i en nära framtid kommer det få stora konsekvenser för biltillverkningen i väst.

Rapportens tydliga slutsats är att biltillverkare i USA och Europa måste flytta över sin befintliga efterfrågan på bilar med förbränningsmotorer till elbilar. De måste hitta sätt att få ner produktionskostnader, annars kommer de hamna efter sina konkurrenter i Kina.

Rapporten är gratis och finns att ladda hem i sin helhet här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.