Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

I februari skrev Allt om Elbil om Polisens projekt för att utvärdera och prova elbilar för civila resor inom myndigheten. Nu, fyra månader senare, med tio elbilar i bilpoolen har Polisen avslutat testet med positivt resultat.

– Reaktionerna har varit övervägande positiva, med vissa reservationer för räckvidd och teknikförståelse. Alla verksamheter som testat elbilarna vill fortsätta att använda dem, säger Henrik Långmark, projektledare.

Annons

Elbilarna har främst nyttjas till kortare sträckor. Det är sådana korta sträckor som har störst miljöpåverkan och testets syfte var att minska sådana. Elbilarna har använts till kortare resor till möten och för transporter till häkten, förhör och liknande. Testet visar också på att bilen gör sig bäst i stadstrafik.

Viss oro kring räckvidd

Henrik Långmark berättar vidare att det funnits viss oro kring räckvidden, men att det går att köra längre sträckor med rätt planering.

De tio elbilarna kommer fortsätta rulla inom verksamheten. De har i flera fall ersatt bilar med fossila bränslen och målet är att köpa in fler elbilar. Henrik avslutar med att säga att myndigheten kommer göra en marknadsundersökning då utvecklingen går fort framåt, och att elbilar med längre räckvidd är att stort intresse.

Här finns Polisens elbilar:

  • Nationella operativa avdelningen, 1 bil
  • Region Stockholm, 3 bilar
  • Region Syd, 3 bilar
  • Region Väst, 3 bilar