Ovisst i väntan på formellt beslut om slopad klimatbonus: ”Kommer i början på detta året”

Det finns fortfarande en osäkerhet kring klimatbonusen efter regeringens plötsliga beslut om att dra in den med ett dygns framförhållning den 7 november. Orsaken är att regeringen inte gjort någon ändring till förordningen om klimatbonusbilar (2017:1334).

Transportstyrelsen har fortfarande uppdraget att pröva utbetalningar av klimatbonusen tidigast sex månader efter att fordonets ställts i trafik för första gången, och det fortsätter man tillsvidare också att göra. Åtminstone för de klimatbonusbilar som tagits i trafik senast den 8 november.

Det är desto mer oklart hur det kommer fungera för klimatbonusbilar som är beställda före det att bonusen slopades men som tagits i trafik efter den 8 november. När regeringen drog in bonusen lovade man att alla klimatbonusbilar beställda senast 8 november som är berättigade till en bonus vid utbetalningstillfället också ska få en bonus.

För att hantera utbetalningarna och ta hänsyn till lagda beställningar höjs också anslaget för klimatbonusen tillfälligt under 2023. På sin hemsida noterar regeringen att man antagligen tillfälligt också kommer behöva höja anslaget under 2024. Det för att hantera utbetalningar till bilar som blir registrerade sent på detta året.

Väntar på nya instruktioner

Det Transportstyrelsen nu väntar på är besked om vad som gäller för alla de bilar som är beställda senaste den 8 november, men som kommer tas i trafik efter det datumet. Det kommer en uppdatering till förordningen förtydliga.

Sedan den 9 november och fram till idag har det registrerats 29 200 nya elbilar som väntar på de nya rutinerna. Dessutom tillkommer en stor andel hybridbilar som också är berättigade till en viss bonus. Registreringarna av klimatbonusbilar köpta före det viktiga datumet lär också fortsätta strömma in under året.

I regeringens information står det att bilar som ställs på efter den 8 november 2022 behöver dokumentationen som visar att bilen köpts eller beställts senast den 8 november 2022. Antingen ett giltigt beställning- eller köpeavtal. Dessa ska skickas till Transportstyrelsen som ska kontrollera att den beställde bilen överrensstämmer med bilen som registrerats.

Men först måste regeringen ändra i förordningen om klimatbonusbilar. Det är den som innehåller det formella beslutet som Transportstyrelsen ska följa. Först då kan Transportstyrelsen sätta upp sina rutiner för att begära in beställningsunderlag och hantera dessa. Regeringen har tidigare sagt att man kommer att ”besluta om ändringar i förordningen senast i början på detta året”.

– Arbetet påbörjades när beskedet hastigt kom. Innan vi fullt ut kan svara på vad som är tillåtet eller möjligt i detta avseende behövs ett nytt regeringsbeslut gällande klimatbonusförordningen. Min gissning, i nuläget, är att ett sådant beslut kommer antingen i vecka 6 eller 7. Efter det kommer vi veta mer, säger Jonny Geidne, strateg hos Transportstyrelsen till bilsajten Carup.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.