Nya beskedet: Regeringen ska satsa hela 4 miljarder på laddinfrastruktur

I förra veckan kom nyheten att regeringen ska satsa 1,4 miljarder kronor på utbyggnaden av laddinfrastruktur i landet inom ramen för Klimatklivet. Under en pressträff idag meddelar regeringen att man har planer på att satsa ännu mer.

Regeringen ska satsa ytterligare 2,6 miljarder kronor, utöver de redan aviserade 1,4 miljarderna. Det berättade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson under pressträffen. Stöden ska gå till utbyggnaden publika laddstationer för lätta fordon, tunga fordon men också till tankinfrastruktur för vätgas till tunga transporter.

– Elbilen ska vara ett bra alternativ för alla invånare i Sverige. Såväl i glesbygd, som landsbygd som i städer. Behoven är stora och utbyggnaden behöver ske snabbare. För att bidra till att minska utsläppen och nå klimatmålen så satsar regeringen till att förbättra tillgången på laddinfrastruktur och ökad laddkapacitet i hela landet, sa Andreas Carlson.

Medlen inom klimatklivet kommer till största del att gå till lätta och tunga fordon. De medlen som regeringen presenterade idag ska i högre utsträckning gå till att bygga infrastruktur för tunga fordon. Men de ska också gå till att säkra laddinfrastrukturen för alla fordonsslag. Det i form av satsningar i de delar av landet där utbyggnaden går trögt.

– Medlen ska säkra laddinfrastrukturen över hela landet. Vi måste komma åt de vita fläckarna på kartan och det är dit dessa medlen ska gå till, sa Andreas Carlson.

Regionalt växer ihop till nationellt

Regeringen lyfter fram vikten av att förutsättningarna för de tunga elektrifierade transporterna måste vara goda. Inledningsvis sker utbyggnaden av laddinfrastruktur för regionala transporter för att successivt bilda sammanhängande stråk i hela landet. Särskilda satsningar görs också i hamnar och på kajer. Dessa anses vara viktiga nav för elektrifieringen av flera trafikslag och särskilt viktiga för godstransporter.

– Sammantaget och det jag presenterat idag och det vi tidigare presenterat innebär det en kraftig förstärkning i utbyggnaden av laddinfrastruktur under de kommande året summerat till 4 miljarder kronor, avslutade Andreas Carlson.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.