Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

I Norge finns omkring 150 000 uppladdningsbara bilar. Norges elbilsvänliga politik har en avgörande del i den framgången. Nu har Norsk Elbilsföreningen fått igenom ytterligare ett avgörande beslut.

Hyresvärdar och fastighetsägare får inte längre neka sina boende att ladda sina elbilar. Om det inte finns någon god grund, som undermåligt elnät eller liknande så måste hyresvärden tillhanda hålla laddstolpar för hyresgästernas elbilar.

Annons

Många nekas idag

– Vi vet många fall där boende har nekats att ladda sin bil av styrelsen. Den vanligaste orsaken är att laddning av elfordon leder till ökad brandrisk. Det är inte ett giltigt skäl, pekar en undersökning på från Norska beredskap och säkerhet, av någon anledning, säger Christina Bu generalsekreterare för Norsk Elbilsförening.

Som grund för beslutet ligger en undersökning som säger att det är som mest miljövänligt och effektivt att ha möjligheten att kunna ladda bilen när man är hemma.