Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Från 1 februari 2018 träder en ny lagstiftning i kraft där privatpersoner kan få ett ekonomiskt stöd när de installerar en laddbox i hemmet. Ladda hemma-stödet täcker upp till hälften av kostnaden för laddpunkten och indragning av el.

Som högst handlar det om en ersättning på 10 000 kronor per fastighet och kommer att få att säka retroaktivt för de som installerat sin laddbox efter 1 januari 2018.

Klimatminister Isabella Lövin säger till SR att det är ett sätt i ledet att gynna den som gör en omställning till fossilfria transporter.

Att installera en laddbox i hemmet gör det betydligt enklare att äga och köra elbil.