MSB ger besked: Ingen förhöjd brandrisk hos elbilar

När en elbil brinner har det ofta följts av oproportionerliga rubriker i nyhetssändningarna. Det har skapat en falsk bild om att elbilar löper större brandrisk än bilar med förbränningsmotor. 

Under några år har därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskapen (MSB) bevakat och granskat elbilen av den anledningen. Nu kan myndigheten slå fast att det inte finns någon ökad risk för bränder i elbilar. 

– Det vi kan se från denna sammanställning är att det inte sker fler bränder i el- eller hybridbilar än bilar som drivs av fossila drivmedel, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB. 

Myndigheten poängterar dock att det är viktigt att använda säkra installationer vid laddning av elbilen men också andra batteridrivna fordon.

– Det är viktigt att laddningen sker på ett säkert sätt och enligt rekommendationer från tillverkare samt enligt de regelverk som Elsäkerhetsverket har, säger Ulf Bergholm.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.