Mobility Sweden släpper bilprognos för 2024 – andelen elbilar minskar till 35 procent

Branschorganisationen Mobility Sweden har summerat 2023, och ger samtidigt en prognos för det nya året. Framåt ser man en dyster period med en kraftig minskning av nyregistrerade personbilar och att elektrifieringstakten backar.

– Vi har de senaste åren sett en positiv utveckling när det gäller elektrifieringen av den svenska personbilsmarknaden. Därför är det mycket oroande att takten i elektrifieringen bromsat in under 2023 och nu väntas minska för första gången, vilket är ett trendbrott. Nu krävs åtgärder från regeringen för att få fart på försäljningen av elbilar på privatmarknaden, säger Mattias Bergman VD på Mobility Sweden. 

Totalt registrerades det 289 665 personbilar under 2023, av dessa var närmare 39 procent elbilar (112 969 i antal) enligt Mobility Swedens sammanställning. Men nu menar Mobility Sweden att ökningen i elektrifieringstakten vi sett de senaste åren kommer bromsa in.

– Hela tillväxten i elbilar skedde på företagssidan, samtidig som privatmarknaden har varit kall under hela året till följd av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Under 2022 drev privatkunderna på elektrifieringen, med 56 procent av de nya elbilarna. 2023 är privatkundernas andel nere i 33 procent och det är åter företagssidan som driver elektrifieringen, skriver Mobility Sweden.

Prognosen framåt

Sverige befinner sig i en en lågkonjunktur som slår hårt mot både hushåll och företag, betonar Mobility Sweden i samband med presentationen av årets prognos. Samtidigt har inte regeringens klimathandlingsplan den tydliga färdriktning och besked som branschen efterfrågat, vilket ytterligare spär på osäkerheten.

Mobility Swedens uppskattar att 2024 kommer innebära 240 000 nya personbilar, en minskning med 17 procent. När det kommer till elbilar så kommer andelen att sjunka från årets närmare 39 procent ner till 35 procent. Vilket innebär att det under 2024 kommer registrerats omkring 84 000 nya elbilar. Vid slutet av 2024 kommer det då finnas totalt 400 000 elbilar i Sverige.

Prognosen baserar Mobility Sweden på en mycket svag efterfrågan bland privatkunder och andelen elbilar i den totala orderboken tillsammans med frånvaron av styrmedel.

– Det är bra att regeringen vill satsa på utbyggnad av laddinfrastruktur men för personbilar är det inte längre ett stort hinder när det kommer till köp av elbil. Vi ser i våra undersökningar att det är priset, där den borttaga klimatbonusen har bidragit, som är de främsta skälen till att skjuta upp bytet till elbil. Laddinfrastrukturen upplevs som ett allt mindre problem, avslutar Mattias Bergman.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.