Mobility Sweden: Sänker prognosen för antalet nya bilar i år – efterlyser nya styrmedel

Branschorganisationen Mobility Sweden skriver drastiskt ner sin prognos på antalet nyregistrerade personbilar för 2023. Från 290 000 till 265 000 personbilar.

Nedjusteringen följer konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och effekten av borttagandet av klimatbonusen. Prognosen för andelen elbilar har dock inte justerats då den är för osäker i dagsläget. Den är fortsatt kvar på 40 procent.

– Vi ser en tydlig inbromsning i ordertakten av den tidigare höga efterfrågan på laddbara bilar. Privatkunderna lyser med sin frånvaro i bilhallarna, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden. 

Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande i den snabba ökningstakten av elbilar där hälften av alla elbilar sålts till privatpersoner, genom attraktiv privatleasing. Något som låga räntor och klimatbonus möjliggjorde.

När regeringen slopade bonusen i kombination med de höga räntorna bröts också den trenden. Samtidigt som privatsidan minskar så fortsätter laddbara personbilar och lätta lastbilar att utvecklas på företagssidan. Men även denna kommer gradvis att avta, slår Mobility Sweden fast.

– Det är tydligt att klimatbonusen togs bort vid sämsta tänkbara tidpunkt. På senaste tiden har svenskarna drabbats av höjda räntor, inflation och generellt ökade levnadskostnader. Vi har nu en bra dialog med regeringen om nya styrmedel för att nå klimatmålen, avslutar Mattias Bergman. 

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.