Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

För att få en första täckning av hela Sverige med snabbladdare bedömer Trafikverket att det behöver finnas minst 70-80 nya laddstationer utmed våra större vägar. Det slår Trafikverket fast i en ny rapport ”Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar – ett regeringsuppdrag”.

Men då förutsätts att elbilföraren väljer en strikt färdväg i ett funktionellt prioriterat vägnät för att säkerställa att denna har en laddstation inom 100 km. För att alltid kunna åka den kortaste vägen skulle det krävas ytterligare 60-70 stationer. Idag finns det totalt 300 snabbladdstationer.

Annons

– De flesta kommer att ladda hemma och på jobbet eller på andra platser där de parkerar länge, men vi behöver också ha ett heltäckande nät så att ingen riskerar att bli stående utan laddmöjligheter, säger Sven Hunhammar Trafikverkets miljödirektör.

Ställer krav på laddplatsernas miljö

Bra placeringar för snabbladdstationer är tätorter, småorter, bensinstationer, turistmål, snabbmatsrestauranger, värdshus och Trafikverkets egna rastplatser. Det eftersom laddstationsplatserna måste ha både god tillgång till el men också aktiviteter. Trafikanterna ska ha möjlighet att sysselsätta sig med något med fordonet snabbladdare.

För att kunna etablera stationer på sträckor som saknar det, föreslår Trafikverket ett ökat riktat investeringsstöd eller att staten tillämpar omvänd auktion.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här hos Trafikverket.