M Sverige varnar för brist på laddstolpar – län för län

För femte året i rad har Riksförbundet M Sverige granskat utbyggnaden av publika laddstolpar i landet. Man varnar nu för ökad trängsel då antalet laddbara bilar ökar snabbare än utbyggnaden av laddinfrastruktur.

I Sverige finns det närmare 450 000 laddbara bilar varav runt 200 000 är helt elektriska. Samtidigt finns det bara 18 000 laddstolpar i Sverige, vilket är mindre än hälften av vad det borde vara enligt EU:s målsättning.

– Laddinfrastrukturen behöver bli bättre i hela landet, inte bara i storstäderna. Tvärtom ökar de laddbara bilarna mest utanför storstäderna. I Stockholms län var ökningen av laddbara bilar minst i Sverige, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

M Sverige har granskat laddinfrastrukturen på länsnivå. Uppsala och Norrbottens län är de regionerna där antalet ökat mest, med 116 respektive 81 procent. Sämst är Jämtland och Södermanlands län, där ökningen endast är 10 respektive 15 procent.

Ställer man ökningen i förhållandet till det växande antalet laddbara bilar är det endast Uppsala län, Norrbottens län och Kronobergs län som visar på en positiv utveckling. Samtliga län i Sverige ligger dock fortfarande under EU:s rekommendationer på en laddstolpe per 10 laddbar bil.

Kommunerna har ett ansvar

M Sverige anser att kommunerna har ett viktigt ansvar i att säkra utbyggnaden av laddinfrastrukturen. En enkätundersökning hos landets kommuner visar dock att långt ifrån alla vet vad som gäller, hur behoven ser ut och vad de kan göra för att förbättra laddinfrastrukturen. Landets kommuner behöver helt enkelt mer stöd.

Nyligen aviserade Konkurrensverket att de senare under året kommer publicera en rapport om kommunernas roll vad gäller byggandet av laddstolpar. M Sverige påpekar att behovet av hjälp och stöd i kommunerna är stort.

– Kommunerna behöver klara besked som hjälper dem att öka takten i utbyggnaden. Vi hoppas att Konkurrensverket kan bidra med råd och tips som ökar konkurrensen och förbättrar förutsättningarna så att det blir lättare för bilister att ladda sina bilar, avslutar Carl-Erik Stjernvall.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.