Laddinfrastrukturen har blivit bättre på landsbygden och i Norrlands inland

Allegos station i Gävle.

Det blir tätare mellan snabbladdarna i hela landet. Även om det fortfarande är glest mellan snabbladdarna på landsbyggnaden och de mest nordliga delarna av landet så går det åt rätt håll och det ganska snabbt. En tydlig förbättring har noterats i Norrbotten och Västerbotten.

Gröna Mobilisters har analyserat laddinfrastrukturen ur lokala och regionala perspektiv. Den visar att 90 procent av kommunerna i Norrbotten och Västerbotten numera erbjuder snabbladdning. Det är en uppgång från 55 procent i december 2021. Antalet snabbladdningsstationer har ökat med 130 procent i regionerna.

– Detta är mycket glädjande. Det krävs olika typer av laddning för olika situationer vilket gör att laddinfrastrukturen inte behöver eller ska se likadan ut i hela Sverige, men det är viktigt att få till ett basutbud som gör det möjligt för alla att köra laddbara fordon, säger Victor Bärring, som är projektledare på Gröna Mobilister.

I södra och mellersta Sverige är snabbladdningen fortfarande koncentrerad till stora europavägar och de större städerna. Även här finns det fortfarande vita fläckar på kartorna längst ut på landsbygden.

Gröna Mobilister har tagit fram ett verktyg där du kan jämföra hur laddinfrastrukturen ser ut i din kommun med andra kommuner och med riket som helhet. Det hittar du här.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.