Ett lösenord kommer att skickas till din e-postadress.

Ladda hemma-stödet som infördes, och slopades under förra året kan komma tillbaka under våren. Det har regeringen föreslagit i sin vårbudget.

Under förra året innebar det att alla laddstationer för elbilar som installeras i hemmet får ett bidrag för hälften av kostnaderna, dock högst 10 000kr. Hur bidraget kommer att utformas för 2019 är ännu inte klart.

Naturvårdsverket kommer i vanlig ordning vara ansvariga för att hantera ansökningar och dela ut bidraget. Naturvårdsverket förbereder sig för att hantera bidragen, men först ska det också förtydligas av riksdagen.

I en uppdatering 10 april, och en ny uppdatering 15 april väntade Naturvårdsverket fortfarande på riksdagen.

Uppdatering 2: Stödet är nu återinfört och man har öppnat upp för anmälan. Läs mer här.

Om Ladda hemma-stödet 2018

Under 2018 delade Naturvårdsverket ut bidrag till totalt 3300 personer i 21 län, skriver Naturvårdsverket i en rapport. Flest bidrag till laddboxar per capita gick till Halland. Det genomsnittliga bidraget låg på 7717kr.