Krönika: Trenden är tydlig, elbilarna tar över

Bilförsäljningen i Sverige har sjunigt kraftigt under de senare åren. För 2023 spår branschorganisationen Mobility Sweden att Sverige kommer få 290 000 nya bilar. Det ligger i linje med ungefär så många nya bilar vi fick förra året, men betydligt lägre än tidigare år.

Om vi bryter ut elbilarna i statistiken så ser vi snabbt att antalet elbilar fortsätter att öka trots en sjunkande total. Förra året fick vi närmare 100 000 nya elbilar på våra vägar, vilket motsvarade en andel på 33 procent i den totala statistiken.

I år lyder branschorganisationen Mobility Swedens prognos 40 procent elbilar. Det innebär att vi kommer att se 116 000 nya elbilar på våra vägar i år, och 174 000 bilar med förbränningsmotorer.

Trendmässigt visar prognosen en något lägre utveckling jämfört med tidigare år. Slopad bonus och ett osäkert ekonomiskt läge kan vara två orsaker, men det är inget som kommer stoppa bara elbilen. Istället kommer bilförsäljningen som helhet att avta under några år.

Det vi ser är en så kallad Osborne-effekt. Ett begrepp som myntades på 80-talet när datortillverkaren Osborne berättade om kommande lanseringar som skulle överträffa allt Osborne kunde erbjuda vid tillfället. Det visade sig vara något som kunderna var villiga att vänta på. Därför slutade kunderna köpa Osbornes produkter eftersom man ville vänta på de nya. Det ledde till uteblivna intäkter för datortillverkaren och Osborne gick i konkurs innan de kunde lansera nyheterna.

Vi ser nu en snarlik effekt i bilbranschen. Där den totala försäljningen i flera år har minskat genom att försäljningen av bilar med förbränningsmotorer sjunker kraftigt. Samtidigt ökar försäljningen av elbilar.

Nybilsköparen idag

Just nu finns det tre typer av nybilsköpare:

  1. De som vill och kommer köpa en elbil nu.
  2. De som vill köpa en elbil snarast, men kommer vänta in nästa generationens (billigare) elbilar som kommer om två år.
  3. De som aldrig kan tänka sig köpa en elbil, men ändå kommer att köpa en år 2028.

Det innebär att all försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer i Sverige kommer upphöra 2030. En del biltillverkare kommer att sluta tidigare än så.

PS. Jag tror att andelen elbilar i år kommer nå närmare 50 procent än 40 procent. Bilbranschen kommer fresta oss med många nya produktlanseringar och planer framåt vilket gör att försäljningen av förbränningsmotorer kommer avta betydligt snabbare än väntat.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.