Premien som ska få fler att köpa elbil får kritik: ”För liten för mindre bemedlade hushåll”

Regeringen slopade plötsligt och hastigt elbilsbonusen den 8 november 2022. Den snabba utfasningen utan någon sorts framförhållning har mötts av tuff kritik. I kölvattnet av kritiken valde regeringen istället att erbjuda en skrotningspremie till den som ersätter sin äldre fossilbil med en elbil.

Nu har flera organisationer och myndigheter haft möjlighet att lämna sina remissvar på den föreslagna bonusen som ger 10 000 kronor i handen för den som skrotar en äldre fossilbil och köper en elbil. De flesta verkar eniga om att premien är en felsatsning.

Trafikanalys har granskat liknande utformningar av subventioner på andra marknader och menar att de inte uppnår den önskade effekten. Den är helt enkel ”för liten för att gynna mindre bemedlade hushåll”.

– Premien på 10 000 kr utgör inte en så stor andel av dagens elbilspriser, och många hushåll kan ha svårigheter att införskaffa en elbil trots premien. Därför ser Trafikanalys en risk att premien till stor del kan komma att gå till hushåll som har två bilar eller som redan idag har relativt dyra bilar, skriver Trafikanalys.

– Hushåll som inte har råd med nyare, dyrare bilar kommer därför att ligga kvar på samma
prisnivå vid nästa bilköp, vilket kan hålla tillbaka omställningen, fortsätter Trafikanalys.

Riksförbundet M Sverige beskriver också premien som felsatsning:

– Riksförbundet M Sverige bedömer regeringens nu liggande förslag till skrotningspremie som förknippat med så tuffa villkor att det riskerar att bli en felsatsning, skriver konsumentorganisationen i sitt remisssvar som menar ”att endast ett fåtal skulle ha möjlighet att utnyttja premien”.

Klimatbilsbonusen på 50 000 eller 70 000 kronor var betydligt mer effektiv till att få folka att köpa elbilar, ansåg Riksförbundet M Sverige och det utan att bestraffa ”de bilägare som är beroende av en bil för sin vardag”.

Även branschorganisationen Mobility Sweden är kritisk:

– Vår främsta invändning till förslaget är att premien är alldeles för låg för att möjliggöra
matchningen av den som har en skrotbil och samtidigt är villig att köpa eller leasa en elbil, skriver Mobiltiy Sweden: ”För att kvalificera sig för bonusen måste ägaren inneha ett fordon som är 15 år eller äldre. Man uppskattar att den har ett värde till 25 000 kronor.”

– Vi uppskattar att begagnade elbilar finns från 150 000 kronor i större omfattning, även om det finns billigare. För nya elbilar är ofta leasingpriset mer relevant för denna målgrupp. Detta ser vi som mycket begränsande, överlappet mellan dessa två kriterier är helt enkelt för litet, fortsätter Mobiltiy Sweden.

Man bedömer istället att premien bör vara på minst 25 000 kronor, så att den kan täcka in ett bredare kundsegment och få bort de äldsta bilarna från vägarna. Man vill också se en ”tillfällig skrotmorot” på 5000 kronor utan krav på motprestation för att få bort de mest gamla bilarna från vägarna. Detta är också ett förslag som Bilretur, bilproducenternas nätverk för hantering av uttjänta bilar, ställer sig bakom.

Boverket som satts som ansvariga att hantera premien och utbetalningen riktar också kritik till den svaga satsningen:

– För att skapa ett rimligt incitament för fordonsägare att skrota en alltjämt fungerande bil i stället för att sälja den bör skrotningspremien sättas högre än 10 000 kronor, skriver Boverket.

Även Länsstyrelsen Gävleborg riktar kritik till förslaget som inte ser nyttan med att skrota de bilar som är gamla nog att faktiskt kvalificera sig för premien:

– Dels kan man anta att bilar med lågt värde, som alltså är ”lönsamma” att skrota för 10000 kr, inte skulle ha kört väldigt många mil till, vilket reducerar klimatnyttan i åtgärden, dels finns en risk att den föreslagna premien är för låg för att motivera ett nyinköp av elbil. Jämför med klimatbonusen som var på 60-70 tusen de sista åren.

Trafikverket anser också att det finns en risk att skrotningspremiens storlek är för liten för att få de önskade effekten.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.