Knappt någon köper en ny bensinbil i Norge – lägsta nivån sedan 1960

Elbilar i Norge.

Norge har genom politiska incitament snabbt förmått norrmännen att ställa om till elbilar. Receptet har varit framgångsrikt där den absoluta majoriteten av nya bilar som säljs i landet idag är elbilar.

Med bara en månad kvar av året har det totalt registrerats 114 770 nya personbilar i landet. Det är visserligen 14,9 procent lägre än vid samma tidpunkt förra året – men det är tydligt att vissa drivlinor är på väg bort.

Av alla nya bilar i Norge hittills i år är det endast 1 310 nya personbilar som drivs med bensinmotorer. För första gången är volymerna lägre än nivåerna 1960 då försäljningen av personbilar släpptes fri efter att ha varit reglerat i landet.

Bilarna med bensinmotorer står för helåret endast för 1,1 procent av alla personbilsregistreringar. Motsvarande del för dieselbilar är 2,4 procent.

November sticker ut som enskild månad, då det endast registrerades 59 nya personbilar med bensinmotorer.

– Siffrorna säger två saker väldigt tydligt: ​​Den ena är att nya, rena bensinbilar är på väg att fasas ut i Norge. Nya dieselbilar går åt samma håll. Det andra är att nybilsförsäljningen hittills under 2023 visar att människors ekonomi är hårt pressad till följd av kraftiga prisökningar och höga räntor, säger direktör Öyvind Solberg Thorsen på Informationsrådet för vägtrafiken (OFV).

– Det finns en tydlig trend att rena bensin- och dieselbilar försvinner, en utveckling som kan ha gått under radarn för de flesta. Under 2023 kommer 25 procent av den totala delen av personbilsflottan vara elbilar. Andelen elbilar utgör nu drygt 83 procent av nybilsförsäljningen, fortsätter Öyvind Solberg Thorsen.

Det ekonomiska läget gör att att kunder generellt är återhållsamma när de tittar på att köpa en ny bil, rapporterar OFV. Kunder skjuter nu upp nybilsköpet och många behåller bilen de har längre, eller väljer en begagnad bil.

– Det är ett jämnt tempo i försäljningen av begagnade bilar. Hittills i år har runt en halv miljon personbilar bytt ägare och det är precis i nivå med förra året. Elbilar är attraktiva på andrahandsmarknaden och allt fler elbilar i fordonsflottan har resulterat i en ökning med runt 10 procent i antalet ägarbyten av elbilar hittills i år, avslutar Öyvind Solberg Thorsen.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.