Klubbat: Här är vägarna som får snabbladdare var sjätte mil

EU vill att det ska bli tätare mellan snabbladdarna och enklare att betala. Under det senaste året har EU utformat ett regelverk och tagit sig igenom unionens byråkrati. Igår godkände Europaparlamentets ledamöter förslaget.

Det innebär att det måste finnas laddstationer med en totaleffekt på minst 400 kW (med minst en laddare på 150 kW) var sjätte mil längs vägarna i det så kallade TEN-T-stomnätet senast 2026. Effekten ska sedan öka till 600 kW per station till 2028 och då måste minst två av laddarna leverera en effekt på 150 kW eller mer.

I Sverige gäller det i huvudsak E6:an som löper längs västkusten från Malmö upp till Oslo. Samt E4:an från Malmö, via Jönköping till Stockholm och dess fortsätta sträckning upp till Luleå. Därefter följer sträckorna som ansluter till Oulu i Finland respektive Narvik i Norge.

Här måste det finns snabbladdare för personbilar.

För eldrivna lastbilar och bussar ska ett motsvarande nätverk finnas var tolfte mil längs hälften av ”de större vägarna” i EU senaste 2028. Det inkluderar delvis sträckorna som gäller för personbilar, men också några ytterligare huvudsakliga transportrutter. Laddstationerna måste erbjuda en effekt på minst 1400 och 2800 kW per station beroende på väg.

De större vägarna för tung trafik.

– Användandet av mer hållbara, förnybara och effektiva energilösningar inom transportsektorn kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, förbättra medborgarnas livskvalitet och skapa nya högkvalitativa jobb. De nya reglerna kommer också att bidra till att bygga ut mer laddningsinfrastruktur och göra den lika enkel att använda som traditionella bensinstationer, kommenterar Petar Vitanov, Parlamentets föredragande för alternativa bränslen.

Med lagen ställer EU också krav på att det ska vara enklare att snabbladda. Det ska gå att betala vid alla laddningspunkter, med betalkort eller kontaktlösa enheter och utan krav på abonnemang. Priset ska anges per kilowattimme, minut eller laddning.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.