Klart: EU kräver snabbladdare var 6:e mil och enklare betalning

Europaparlamentet har idag enats om att göra det enklare att köra elbil. Bland annat vill man ställa högre krav på både tillgången på publik infrastruktur men också öka tillgängligheten. Målet är att underlätta för både eldrivna personbilar, skåpbilar och lastbilar.

Klart är också att utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen måste hänga med försäljningen av elbilar. Varje medlemsstat måste kunna erbjuda publik laddinfrastruktur med en uteffekt på minst 1,3 kW per registrerad elbil.

Dessutom vill man att det ska bli tätare mellan laddstolparna. Kravet säger att det senast 2025 måste finnas publika snabbladdare var sjätte mil utmed EU:s huvudvägar. Det så kallade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Se kartan nedan.

Det transeuropeiska transportnätet inkluderar de viktigaste stora vägarna i EU.

Alla nya snabbladdare utmed det utpekade vägnätet får som lägst ha en effekt på 150 kW från 2025. Dessutom måste varje station genom flera laddare kunna erbjuda minst 400 kW i totaleffekt över hela anläggningen.

Laddningsoperatörerna måste dessutom göra det enklare att ladda elbilen när man väl kommer fram till en laddstolpe. Det innebär tydlig prisinformation och valfriheten att ladda utan registreringarna eller appar för att istället kunna använda traditionell kortbetalning.

Man är också överens om fler snabbladdare för tunga eldrivna lastbilar. Det också utmed de europeiska huvudvägarna, men det minsta avståndet kan variera från 6 till 10 mil beroende på vägarnas storlek. Snabbladdarna för eldrivna lastbilar måste kunna erbjuda som lägst 350 kW per laddpunkt. Utbyggnaden upp till minimikraven får här ske mellan 2025 och 2030.

– Övergången till nollutsläppsmobilitet måste stödjas av rätt infrastruktur, redo för dig när du behöver den, där du behöver den. Elektrisk eller på annat vis, vi vill att alla i Europa ska vara säkra på att de kan resa över hela kontinenten. Med detta beslut säkerställer vi att det finns tillräckliga och användarvänliga alternativ tillgängliga i hela Europa, för både bilar och tunga fordon, kommenterar Frans Timmermans, klimatpolitisk chef i EU.

Nästa steg i processen är att ministerrådet och parlamentets transportutskott måste godkänna kraven innan de blir lag.

Missa inget
En till två gånger i månaden får du ett trevligt nyhetsbrev med en sammanfattning av de senaste nyheterna. Det är helt gratis.
Kristofer är grundaren av Allt om Elbil. Följer utvecklingen av elbilen med fascination sedan 2016. Kör självklart också elbil. Mer information och kontakt.